Rebecca Backholm

Rebecca Backholm

Rebecca Backholm

Tveta förskoleområde
Södertälje

Presentation

Även nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Rebecca heter jag är 37 år och jobbar som utvecklingsledare. En av mina arbetsuppgifter är att driva vårt enhets digitaliseringsarbete ur olika perspektiv och genom olika behov.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De ger nya möjligheter att arbeta gränsöverskridande (analogt/digitalt) genom att koppla ihop erfarenheter och undersökanden där barnens eller pedagogers egna hypoteser provas och utvecklas. Det skapar också en större tillgänglighet och utvidgade möjligheter till delaktighet genom reflektion och kommunikation.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar, effektiviserar och utmanar mig att hitta nya sätt och kreativa lösningar på våra arbetsuppgifter. De ger mig större möjligheter att bjuda in och komminucera på flera plan. De ger barnen större möjligheter till delaktighet och förutsättningar till att ta del av sin omvärld samt blir ytterligare ett uttryck genom olika ”produktioner” vilket skapar likvärdighet när vi vill skapa erbjudanden som komplement till hemmet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det ger mig stöd och riktning i vad och varför, tillsammans får vi skapa hur. jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans skapar ett förhållningssätt till det digitala precis som vi gjort med andra ” ämnen” i förskolan. Det blir också tydligt att det ligger i vårt uppdrag och inte blir valfritt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker att appar behöver ges meningsfulla sammanhang som förändras och blir tillägg till barnens utforskande just då. Men för oss kollegor har tillgången till Office 365 varit värdefullt och effektivt.