Robert Orovecz

Robert Orovecz

Västra förskoleområdet
Södertälje

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
 Robert heter jag och är 37 år. Är utbildad barnskötare och har även gått Pedagogutbildningen på Reggio-Emilia institutet. Har jobbat i Västra förskoleområdet i 17 år i barngrupp. Har även gått en fortbildning för ReMida i Reggio så har också hållt i workshops för Södertäljes ReMida.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att det är ytterligare ett hjälpmedel att undersöka och söka kunskap med. Vi kan erbjuda dem möjligheter och tekniker att utforska olika ämnen/saker som de kanske inte har möjlighet att göra hemma.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen är ytterligare ett av de hundra språken och är ett sätt att se barnens olika kompetenser och att det går att få in alla ämnesområden på olika sätt oavsett vilket projekt man arbetar med.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den fortsätter som förut bara att det är ännu mer tydligt att den ska finnas med i ut/medforskningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Genom att jag har jobbat med ljud, både i ReMida och utställningen Bordercrossing så har appen Borderlands Granular varit en enkel och väldigt bra, (och rolig), introduktion till att börja jobba med ljud som finns i vardagen och även skapa ljud med olika material för att sedan manipulera ljudet på olika sätt i appen.