Ronnie Johansson

foto Niklas Hellström och Ronnie Johansson

Ronnie Johansson

Nösnäsgymnasiet
Stenungsund

Presentation

Nominerad tillsammans med Niklas Hellström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Ronnie Johansson och Niclas Hellström) är båda förstelärare på Nösnäsgymnasiet enhet4- Teknikcollege i Stenungsund,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tack vare den bredare ämnessamverkan som uppnås genom digitaliseringsarbetet (genom både innehållet i projekten, arbetsformerna och de verktyg som används) vidgas elevernas perspektiv. Detta ger en ökad förståelse för de olika ämnenas sammanhang och roll på programmen. Vi ser att elevernas prestationer generellt ökat och att lusten och motivationen att lära sig mer ökat.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Slutsatserna av vårt digitaliseringsarbete är att en ännu bredare samverkan uppnåtts jämfört med tidigare år, då de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsämnena samverkar i betydligt högre grad. Digitaliseringsarbetet bedöms ha underlättat arbetet med examensmålen och har ökat det kollegiala lärandet. Framgångsfaktorer har varit bland annat satsningen på aktuella samhällsfrågor, tydlig struktur och frihet för lärare. Det tredje steget i processen nu blir att, efter att ha använt IT-säkerhet och automation som teman, satsa på medier och källkritik som fokus i kommande års digitaliseringsprojekt. Vi lyfter på detta vis också centrala värdegrundsfrågor i bred samverkan med samtliga ämnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
–  Skrivningarna kring digitalisering i styrdokumenten, har påverkat vår undervisning genom att vi via användandet av digitala verktyg ytterligare satt fokus på kritisk reflektion, samarbete och kollegialt lärande. Undervisningen har påverkats både vad gäller innehåll och arbetsformer, då de digitala verktygen och förmågorna gör det naturligt att arbeta över ämnesgränser. Vi får större fokus på helhet och sammanhang. Vårt mycket framgångsrika digitaliseringsprojekt som involverat över 20 lärare och 300 elever hade inte varit möjligt utan dessa skrivningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder oss av många olika tjänster och applikationer. En fantastisk källa att ösa ur är www.iis.se. Uppdaterade tips och undervisningsmateriel, allt digitalt och fritt att använda.