Rosi Sjöberg

fot Rosmarie Sjöberg

Rosi Sjöberg

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  NO- och tekniklärare i högstadiet men även skolans IKT-pedagog

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Fler elever får tillgång till en undervisning som passar deras sätt att lära sig när vi lärare enklare kan individualisera samt när de har möjlighet att använda flera kompensatoriska verktyg i det dagliga arbetet. IT i undervisningen öppnar upp för ett kreativt och skapande arbete på ett nytt sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen förenklar och effektiviserar mycket av mitt arbete. Jag har en större möjlighet att kunna både variera och individualisera undervisningen så att den passar varje elev. Jag får även en bättre överblick av hur väl eleverna hänger med både på individ- och gruppnivå och jag kan enklare ge feedback och hjälpa eleverna framåt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Flera digitala tjänster används varje lektion men i min lektionsplanering planerar jag aktivt in olika digitala moment och försöker variera dem för att utöka min och elevernas digitala kompetens.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Programmering i Scratch – det är enkelt, roligt och går att göra allt från mycket enkla till väldigt avancerade program med elever från lågstadiet upp till högstadiet. Att koppla ihop Scratch med Makey Makey och Micro:bit ger en ny dimension och gör oss ännu mer kreativa.