Sandra Sandvik

Sandra Sandvik

Sandra Sandvik

Lövängens förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Hanna Wännström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Sandra Sandvik och Hanna Wännström) är förskollärare och jobbar på Lövängens förskola i Västerås.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att vi har använt IT för att ställa frågor till barnen, som i sin tur väckt deras intresse för att söka ny kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det har gett en annan dimension i vårt projekt och även möjliggjort att hela förskolan har blivit engagerad.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har redan påbörjat arbetet med att den digitala kompetensen ska finnas med i verksamheten, nu får fortsätta vårt arbete framåt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Cloud qr och instagram @drippochdropp