Sara Bergström

foto Sara Bergström tv och Linda Bjällerstedt th

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets 
förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en 33 årig förskollärare som tillsammans med min kollega Linda kombinerar estetiska ämnen med IT i arbetet med barnen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom IT kan vi finna vägar för att varje enskilt barn ska få förutsättning till utveckling och lärande. I kombination med drama blir IT ytterligare ett verktyg att uttrycka sig med. Det ger dem större makt i sitt eget kunskapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper oss att i större utsträckning göra lärandet lustfyllt för barnen. Vi kan skapa miljöer, kommunicera på olika sätt och utmana barnen i sitt utforskande där de för tillfället är.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För fyra år sedan började vi vårt arbete med att kombinera estetik och IT i förskolan. Vi kan nu med stolthet och kunskap fortsätta förnya vår undervisning och samtidigt utmana oss själva i vår roll som pedagog.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt i förskolan så är Youtube en av de appar vi använder för att komma åt alla delar i läroplanen. Med den kan vi genom projektor skapa miljöer och stämning, vi kan resa vart vi vill och utforska okända platser. Detta ger barnen motivation att med hjälp av olika digitala verktyg söka mer kunskap. Genom vår egen Youtubekanal kan vi med hjälp av drama lyfta och belysa alla delar i läroplanen på ett lustfyllt sätt.