Sofia Norén Berglund

Foto Sofia Norén Berglund

Sofia Norén Berglund

Forssjö skola
Katrineholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som lärare i årskurserna 1 till 6 och som förstelärare med uppdrag att leda utvecklingen av skolans digitala pedagogik. Jag är också en av kommunens lärspridare inom IKT. Jag arbetar med andra gärna och på flera nivåer med att utveckla den digitala pedagogiken och förståelsen för kraften och de oändligt många möjligheterna som finns inbyggda i digitala verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Framför allt genom dess möjligheter att göra omvärlden tillgänglig för eleverna och vårt klassrum tillgängligt för världen – och därmed göra skolarbetet viktigt på riktigt. Mina elever skriver böcker som publiceras på ett riktigt e-bibliotek och som kan läsas av “typ alla i hela världen”. De intervjuar kända och okända personer via länk, skriver reportage och blir publicerade i nät- och lokaltidningar.

Från klassrummet besöker de spännande platser och bygger upp framtidens hållbara samhälle via en blogg. De tjänar “pengar” som de bokför i sin digitala bankbok i Kalkylark och som används till att bygga hus med en viss area och omkrets. I Minecraft bygger de miljövänliga energikällor och konstverk i form av bråktal – och framför vår green-screen spelar de in filmer där de besöker Taj Mahal. Med hjälp av skärminspelningsverktyg gör de filmer som förklarar för världen hur kort division fungerar, och via sociala medier har de startat kampanjen #snällanätveckan.

På sina iPads läser de nyheterna nästan varje morgon, och mejlar kommunens miljöstrateg och ber om att få göra en intervju – som sedan publiceras, och blir både viktig och på riktigt – med stöd av IT.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Genom att göra världen tillgänglig ger de digitala verktygen mig större möjlighet att utveckla elevernas förståelse av och nyfikenhet på omvärlden. De ger mig också möjlighet att skapa helt nya arbetssätt samt nya och förbättrade möjligheter till samarbete, dokumentation, feedback och bedömning. Verktygen förbättrar och förenklar också anpassningen av undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det gör att arbetet med att utveckla den digitala pedagogiken, i mitt klassrum, på vår skola och i vår kommun blir fortsatt viktig. Min undervisning kommer att påverkas på så vis att jag i ännu högre grad kommer att söka efter, använda och utvärdera nya och bättre sätt att använda digitala verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande i alla ämnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag vill lyfta fram G Suite for Education vars verktyg vi använder i alla ämnen och under större delen av skoldagarna. Det jag uppskattar mest med G Suite är möjligheterna till olika former av samarbete mellan eleverna, och mellan mig och eleverna, oavsett var vi befinner oss. Möjligheterna att dela med sig och att ge omedelbar och tydlig feedback är också toppen, och ger finfina möjligheter till att utveckla den formativa bedömningen samt arbetet med kamratbedömning.