Sara Bergström

Foto Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nytänkande förskollärare som tillsammans med kollegan Linda arbetar med drama och IT i en barngrupp där åldrarna varierar mellan 2-5 år.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Grunden i vårt arbetssätt är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande och sig själva genom att levandegöra verksamheten med hjälp av drama och IT. Där kan vi mötas och ge barnen de verktyg de behöver för att själva utveckla och förnya sitt lärande.
På vår avdelning är lärplattan ett utvidgat verktyg och den har en roll i barnens vardag. Våra iPads heter Snillet och Professorn och finns alltid där för barnen att nyttja i sitt kunskapande.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt lärande och arbete med barnen. Vi kan tillsammans med våra ”digitala vänner” ta oss vart
än barnen väljer att färdas. Vi kan med hjälp av drama, IT och lärplattans olika funktioner ge barnen upplevelser som de kan omvandla till kunskap.