Sara Tadi

Sara Tadi

Hammarkullsskolan
Angered, Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och arbetar just nu i åk 3.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet kan vidgas eftersom att vi på så sätt ger eleverna olika arbetsmetoder. Stöd av IT kan sporra eleverna till en ökad motivation, utmana elever och göra undervisningen mer kreativ.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den påverkar mig på ett väldigt positivt vis. Inte bara för att de underlättar mitt arbete men även för att jag på så sätt kan nå ut till fler elever och ge dem möjlighet till att få en varierad undervisning men även för att jag kan individanpassa undervisningen till vad varje enskild elev behöver.