Sarah Thungström

Foto Sarah Thungström

Sarah Thungström

St Olofsskolan
Sundsvall

Presentation

Nominerad tillsammans med Asta Grubb och Monica Pettersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– En f-6 lärare som brinner för att undervisa barn/elever med genrepedagogiskt arbetssätt. Från hösten 2017 på Böle skola i Timrå.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att med IT kan man skapa positiva lärandesitutioner för barn/elever, vilket ökar deras motivation till att lära.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Mitt sätt att undervisa har förändrats och underlättats. Skulle aldrig klara mig utan digitala verktygen då jag använder dom dagligen i klassrummet.