Savina Tamborini

Foto Savina Tamborini

Savina Tamborini

Språkcentrum
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i italienska som moderna språk och modersmål.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen ?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De kan utveckla sina kunskaper och sina förmågor på ett smart och roligt sätt.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag är mest en coachande samarbetare.