Susanne Ivarsson

foto Susanne Ivarsson

Susanne Ivarsson

Hölö – Mörkö förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Ett annat sätt att använda IT än det som förekommer hemma med bland annat spelande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Ett roligt sätt att arbeta vilket ger glädje i arbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Gillar just nu Ugglo då vi har barn som ska sova eller bara ligga och vila och det då är svårt att läsa själv i ett mörkt rum. Bra med inlästa varierade böcker.