Tanja Ojaniemi

foto Tanja Ojaniemi

Tanja Ojaniemi

Lindåsskolan
Emmaboda

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Tanja Ojaniemi och är utbildad grundskollärare 1-7 ma/no, Jag arbetar på Lindås skola som är en F-6 skola med ca 130 elever. Just nu är jag klasslärare i en årskurs 3. Jag har alltid varit intresserad av IT och är sedan några år tillbaka även förstelärare inom IKT i Emmaboda kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De kan till exempel lära sig läsa! Men för att kunna läsa måste man kunna ljuden. Jag beslöt mig för att videofilma hur själva läsprocessen går till när man ljudar ihop bokstäver till ord och även filma veckans läsläxa. Detta omvandlades till en QR kod som eleven kunde scanna hemma och på så vis träna gång på gång och få hjälp med uttal och ljudning. Detta gav ett mycket positivt gensvar och resultaten lät inte vänta på sig. Många föräldrar till barn med annat modersmål kom och berättade att de var så tacksamma för att de nu kunde hjälpa sitt barn och faktiskt lära sig själva att läsa också. Det blev dubbel vinst alltså.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar framför allt mitt arbete! Men det är också roligt att använda digitala verktyg och man får väldigt bra respons av eleverna som uppskattar att använda sig av datorer och/eller Ipad för att skriva, läsa, räkna eller programmera. Smartboarden är min förlängda arm och jag älskar den! Jag använder även dokumentkameran till smartboarden mycket för att visa konkret material vid ex matematikundervisningen eller lägger arbetsböcker/läseböcker under och visar bilder och text.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Genom att använda många olika uttryckssätt och inlärningssätt så når vi förhoppningsvis fler elever. Jag ser att det finns elever som lyckas bättre när de har fler och olika verktyg att välja bland. Det ger en ökad motivation och ett bättre självförtroende.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen som jag använt mig av vid inspelning av mina QR koder till läsläxorna är Cloud QR. Den är mycket användarvänlig och lätthanterlig. I tekniken använder jag gärna Scratch samt Code.org. Jag ansvarar tillsammans med rektorn för skolans Facebooksida där vi visar på skolans undervisning och försöker göra skolan mer intressant och spännande för elever, föräldrar och andra som tar del.