Teresa Leijonhufvud

foto Teresa Leijonhufvud

Teresa Leijonhufvud

Munkmoraskolan
Värmdö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en fyrbarnsmamma med många bollar i luften. Jag är utbildad F-6 grundskollärare med inriktning på No. På min skola har jag detta år en specialanpassad tjänst där jag är 50% lärare i en åk 3, 20% lärare i en åk 1 och 30% it-pedagog med ansvar för den digitaliseringen som skolan nu satsar på. Tanken är att jag ska ut i klassrummen för att tillsammans med lärare planera och genomföra lektioner med hjälp av digitala verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det digitala ger en helt annan dimension och nivå på elevernas lärande. De engagerar och skapar lust som ofta utmynnar i djupare texter och arbeten av olika slag. Det är lättar att ge eleverna mottagare i realtid som gör att de anstränger sig på ett helt annat sätt. Enkelheten i de digitala verktygen gör så att de inte tröttnar när de tex ska skriva längre texter då det går att redigera utan att behöva sudda ut och börja om.

Eleverna verkar ha lättare för att ta till sig det digitala och många gånger får de agera lärare och det är fantastiskt att få bli undervisad av en elev. Barn idag växer upp i en digital värld där de möter surfplattor med mera i väldigt tidig ålder. Det digitala är ju deras verklighet och deras framtid så min erfarenhet är att de suger åt sig kunskapen på ett annat sätt än om det kommer i analog form.

De möjligheter som det digitala ger i form av extra anpassningar och stöd av olika slag gör också så att eleverna inte behöver känna sig exkluderade utan det blir lätt att inkludera alla oavsett funktionsvariation eller ej. Även de elever som ligger längre fram i sitt lärande som är högpresterande eller särbegåvade kan få anpassningar och utmaningar på ett helt annat sätt. Eleverna har hela världen till sitt förfogande och möjligheterna är oändliga.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har arbetat med SMART boards sedan starten av min lärarkarriär, som tog start för fyra år sedan. Det är ett fantastiskt verktyg som ständigt utvecklas och som jag hela tiden hittar nya funktioner i. Den hjälper mig att göra undervisningen mer lustfylld och spännande samt att den engagerar eleverna på en helt annan nivå.

Jag arbetar även med olika appar och webb-baserade verktyg i min undervisning. De olika verktygen underlättar min roll som lärare och avlastar mig stort i det administrativa som att rätta prov etc. Att skapa digitala prov och diagnoser i olika program samt att kunna planera och dela dokument med både elever och kollegor gör jobbet både mer tidseffektivt men även roligare.

De flesta läromedel i dag har mer eller mindre avancerade digitala delar som jag tycker är toppen. De hjälper mig i undervisningen och lyfter lektionerna när eleverna själva kan vara med och tex dra eller trycka på olika saker framme vid SMART boarden. Det skapar ett engagemang och det gör det lättare för dem att sedan arbeta själva eller tillsammans i de analoga läromedlet. Den fantastiska uppsjö av pedagogiska appar som finns tillgängliga och de läromedel som görs digitalt hjälper mig att nivåanpassa min undervisning på ett smidigt sätt.

De flesta digitala verktyg som jag använder ger mig information om hur långt mina elever har nått och vad de behöver öva mer på. Jag ser även de sociala medierna som ett digitalt verktyg. Där kan jag få inspiration och bolla idéer med lärare över hela världen. Jag har själv en Facebook grupp (Mitt lilla klassrum på nätet, 31 000 medlemmar) som blivit stor under senare år där material, idéer och kunskap bollas fram och tillbaka. Min egna hemsida (Mitt lilla klassrum på nätet) är frekvent besök och jag hoppas att lärare runtom i landet kan se den som ett verktyg i sin undervisning då det var min tanke när jag skapade hemsidan. De utvidgade kollegiet med ”Sharing is caring” kulturen som vuxit fram är helt fantastisk och skulle inte ha funnits utan de digitala plattformer som finns i dag.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tycker att det är fantastiskt att vi äntligen fått in det digitala ännu mer i läroplanen. Detta ska förhoppningsvis se till så att likvärdigheten mellan kommuner och skolor blir bättre. Det ger även mig som it-pedagog mer kraft att få igenom det som jag anser är viktigt i den digitala utvecklingen på min egna skola. Nu kan inte lärare välja bort digitaliseringen och det tycker jag är bra. Nu måste vi alla arbeta så att alla elever har samma förutsättningar att nå de digitala målen.

Min egna undervisning påverkas inte av att det blivit tydligare i läroplanen då jag redan arbetat med allt det som beskrivs i planen. Det hjälper mig däremot som It-pedagog och ansvarig för digitaliseringen på min egna skola. Den ger mig mer verktyg och kraft i det uppdrag som jag har och det är ett stöd för mig att luta mig emot.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja bland alla fantastiska digitala verktyg som finns tillgängliga. Men min absoluta favorit är och har alltid varit Notebook (SMART mjukvara) och alla de funktioner som nu även finns via webben på Smart Learning Suite Online. Alla de olika delarna i Notbooks mjukvara är helt fantastiska att arbeta med i klassrummet. Det gör lärandet mer lustfyllt och spännande, både för eleverna men även för mig som lärare. Eftersom jag kan skapa digitala prov direkt i programmet så spar det mig tid med framförallt rättning. De olika inbyggda övningarna är fantastiska att arbeta med och eleverna älskar dem. De kan arbetat i sin egen takt på sina egna devices. Allt jag gör i programmet och på webben kan jag spara och dela med både elever och kollegor.