Teresa Rothstein Pinell

Teresa Rothstein Pinell

Jutagårds förskola
Halmstad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Tvåbarns mamma som älskar att träna och jobbar som förskolepedagog. Jag vill inspirera andra i arbetet med digitala verktyg så att den blir en naturlig del i förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med IT kan vi erbjuda barnen olika lärande miljöer. IT ger oss möjlighet att arbeta mera kreativt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att ge barnen fler sätt att lära.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det känns bra att kunna referera till läroplanen. Undervisning blir roligare och lärande mera lustfylld när barnen får arbeta både digitalt och analogt i olika projekt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder oss gärna av iMotion appen i förskolan. Appen ger oss möjlighet att arbeta kreativt och lustfyllt, både enskilt och i grupper. Vi arbetar med språk, sammarbete och skapande på samma gång. Vi kan arbeta med många av Lpfö 2018 strävans mål med iMotion.