Théreés Eklund

foto Théreés Eklund

Théreés Eklund

Utbildning 
Silverdal
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som Ma/No-lärare och IKT-pedagog. IKT-arbetet på skolan har, för några år sedan, tagit en ny vändning där eleverna tar hand om oss lärare/vuxna. En dag i veckan får vi undervisning i ett nytt verktyg som eleverna grottat in sig i. Denna termin kommer vissa elever vara ”Ambulerande IKT-utvecklare” på skolan. Uppdraget är då att hjälpa lärare och klass finna bra redovisningsformer, kommunikationsverktyg, utvärderingsverktyg mm. Det kan också handla om ren programmering. De skräddarsyr lektionen tillsammans med lärare och dess klass. I år är det åk6 som tar hand om F-9. Jag är endast samordnare och kan inte ta kredit från mina elever på något sätt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Vi ser framför allt en ökad kommunikativ förmåga mellan eleverna och oss lärare. Uppgifter får en möjlighet att bearbetas på ett djupare plan. De tillåts göra fel och göra om.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 De digitala verktygen har underlättat oerhört mycket för mig. Inte enbart lektionerna utan även tiden för dess planering, genomförande samt utvärdering. I just denna stund är jag ledig för att skriva för Majema men har en daglig kontakt med alla mina elever. Jag finns där för dem oavsett om jag är på plats eller ej. Under denna tid är det fler som skriver mer omfattande texter till mig då de vet att vikten av att vara noggrann och tydlig är av stor betydelse. Tid är inte längre ett problem för mig.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Äntligen känns det legitimt att lägga tid på att se över ämnet och verktygets kompatibilitet. Vi inte bara gör längre utan vi ser över vilka verktyg som gynnar elevens lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Nearpod är min absoluta favoritwebbtjänst. Elevernas skärmar är på samma sida, de samarbetar kring uppgifter, ritar, skriver och länkar tankar. Alla kan vara med även sjuklingar och bortresta. En kombination av Padlet, Google Forms, Power Point, Kahoot…. ja, allt i ett.