Veronica Wendin

Foto Veronica Wendin

Veronica Wendin

Nya Läroverket Bergnäset
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag lärare i engelska och idrott och hälsa, undervisar i engelska på Nya Läroverket i Luleå sedan 2 år tillbaka. Har min bakgrund i Sollentuna kommun där jag jobbat 10 år och det var där allt tog sin början.

Sollentuna satsade mycket på IKT under en period och det blev jag en liten del av genom att jag fick föreläsa för Sollentunas kollegor på SETT och även den äran att representera/föreläsa för Sollentuna i Guldtrappan 2015.

Jag drivs av att hjälpa andra; kollegor, elever och föräldrar och där är IKT:n fantastiskt att använda sig av på många sätt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?

2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?

– Genom digitala plattformar kan jag individualisera undervisningen på ett enklare sätt, det blir lättare för elever med behov av stöd ( av olika slag) att få det i klassrummet. Men även elever som inte behöver den sortens stöd får en mer tydlig undervisning och har också tillgång till olika sorters stöd och hjälp.

Elevernas arbeten blir mer autentiska när man skriver för att tex publicera dem på nätet ( oavsett om det är för alla eller bara för alla i klassen/skolan osv). Det skapar en helt annan motivation där arbetet inte görs endast för läraren. Undervisningen blir lustfylld och på plattformar som eleverna ofta redan känner till. De kan där känna att de har kunskaper och kontroll utöver innehållet i undervisningen – det skapar en typ av trygghet. Förutom att IKT är ett bra verktyg för stöd är det också utomordentligt för att sporra elever som behöver lite mer utmaning för att nå ytterligare högre höjder.
Det blir enklare med IKT:n, elever kan lättare följa med, få kontroll och koll på saker som de annars kan ha svårt med, och de allra flesta får bättre resultat med det stödet!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?

– Jag blir kreativ på ett helt annat sätt än utan, jag kan dela med mig till mina kollegor enklare, jag kan frigöra tid för mig och mina kollegor med hjälp av IKT.

Det finns så mycket inspirerande material som redan är färdigt att ta del av och fantastiska verktyg för att skapa mera. Individualiseringen blir enklare då det finns fler verktyg att använda sig av för alla förmågor som vi jobbar med.

IKT:n underlättar helt enkelt min lärarroll! De utmanar mig också och får mig att nå högre höjder och bättre resultat.