Ulrihca Malmberg

Foto Ulrihca Malmberg

Ulrihca Malmberg

Carlssons Skola
Stockholm

Presentation

Nominerad tillsammans med Cecilia Christiansen.

 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i naturkunskap och matematik på gymnasiet. Tidigare läsår i fysik, kemi, biologi, teknik och matematik årskurs 6-9. Jobbade tidigare på Carlssons skola, från och med höstterminen på Södra Latin.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag skulle nog säga att det mer handlar om att deras lärande fördjupas snarare än förnyas under förutsättning av tekniken används med förnuft och urskiljning, den får aldrig vara ett självändamål. Tekniken ger dels möjlighet att synliggöra det abstrakta och göra det mer begripligt, t.ex. med simuleringar och olika modelleringar, men även att eleverna får möjlighet att uttrycka sig och visa sina förmågor på många fler sätt.

IT ger också eleverna bättre möjligheter att ta till sig information eftersom presentationsformerna kan varieras och det blir därför lättare för eleverna att anpassa detta efter sina egna behov. Ytterligare en styrka är att elever kan tränas i olika arbetsformer som är till nytta i framtiden, t.ex. att organisera sitt arbete och att i grupp planera och strukturera material som kommer alla tillhanda.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
Oerhört mycket. Det ger mig möjlighet att lägga upp undervisningen så som jag önskar för att få ett så stort lärande som möjligt, vilket innebär både med och utan teknik och där olika typer av teknik används.

Samtidigt blir det också mer sårbart då tekniken tyvärr inte alltid fungerar som det är tänkt. Det kan vara kontakter som glappar, nätverk som är nere eller många omkopplingar mellan olika digitala enheter i klassrummet. Det ger ett merarbete eftersom jag alltid behöver en backup-plan om tekniken inte fungerar som det ska. Samma sak gäller när ett undervisningsmoment bygger på att eleverna till stor del ska arbeta digitalt. Det kräver stabila nätverk och laddade datorer, vilket tyvärr inte alltid är fallet.