Toomas Aadli

Foto Toomas Aadli

Toomas Aadli

Sven Eriksonsgymnasiet
Borås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag jobbar som lärare i Matematik och från och med nu även som ansvarig för skolans IT-plattform. Har jobbat som lärare sedan årskiftet 2008/2009 och alltid försökt att utnyttja tekniken som en del i undervisningen och elevernas lärande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
Man måste se mobilerna som en tillgång i klassrummet och styra användandet av dem. Men man måste också stötta sina kollegor i deras arbete.

Jag använder tekniken så att eleverna känner att den är lättillgänglig och inte svår att komma åt. Allt från att de har lösningsförslag, extrauppgifter, självrättande prov till också att de får återkoppling på sitt lärande finns i deras mobiler, men också via deras datorer. Uppföljning och tydliga mål är en framgångsfaktor för att uppnå bra resultat i skolan. Men framförallt gäller det för eleven att känna att hen lyckas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
De digitala verktygen får mig att nå fler elever. I och med att de finner hjälp i de digitala verktygen finner jag också mer tid i klassrummet för att hjälpa de elever med svårigheter men också de som söker utmaningar i sitt lärande.

Utan de digitala verktygen hade jag inte lyckats i min lärargärning. Detta försöker jag också hjälpa mina kollegor att lyckas med. Om alla strävar efter samma mål och ser möjligheterna i användandet av IT så kommer också eleverna att uppnå bättre resultat i sitt lärande.