Tomas Audhav

Foto Tomas Audhav

Tomas Audhav

Residensskolan
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag jobbar som Teknik, Trä och metallslöjdslärare. Jag har också IT-system, datorer mm i min tjänst vid Residensskolan. Jag jobbar med digitala resurser i min undervisning och som digital lärspridare på skolan, där jag har en ”IT-akademi. IT-akademin syftar till att lärarna kan sitta och jobba med olika former av digital resurser med stöd av mig och andra kollegor.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
E-lärande ökar möjligheterna till lärande på olika sätt. Det görs med olika inslag av digitala resurser för lärande. Det är helheten som skapar nya förutsättningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala resurserna för lärande ökar utbudet av material för lärande. Det gäller såväl planering och utförande som uppföljning av mitt arbete.

Arbetsmetoder och material kan anpassas på ett bättre sätt med digitala resurser för alla elever.