Tomas Andersen

Foto Tomas Andersen

Tomas Edström Andersen

Ullvigymnasiet
Köping

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
Född i Köping uppväxt i Kolsva, har alltid haft intresse för mekanik och teknik, har skruvat och lagat allt från cyklar till lastbilar i min ungdom vilket gjorde gymnasievalet enkelt. Började på Ullvigymnasiets Fordonsprogram 1984 och efter två år sökte jag och fick arbete på den lokala Volvoverkstaden.

Efter arton år med att reparera och felsöka Volvo/Renault började jag i skolans värld. De sista 10 åren hade jag mycket felsökning och reparationer med Volvos och Renault felsökningsdatorer.

När jag kom in i skolans värld föll det sig naturligt att försöka få med en del av den datoriserade biten i undervisningen och parallellt med mitt arbete läste jag yrkespedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
Eftersom vi har en verkstad på skolan med riktiga kundobjekt kan vi få in verkliga fel med den tillhörande felsökningsbiten, i och med detta så får jag även in kunder som eleverna kan få träna sig i att hantera kunder och att även använda faktureringsprogrammet Win Assist som finns ute i branschen. Förutom VIDA använder vi även andra felsökningsprogram så som Bosch Tech2 och VCDS för andra bilmärken. Även justering av hjulvinklar är beroende av att ha en dator till hands, vi använder till detta Hunter Hawk Eye. Till de elever som kommit riktigt långt använder vi även Picoscope som är ett oscilloskop kopplat till datorn där vi kan mäta snabba pulser.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
Det är en del av vardagen i skolverkstaden