Möt Guldäpplets jury

Guldäpplets jury

Guldäpplets jury består av de två senaste årens pristagare, representanter från Guldäpplets partners samt Åke Grönlund, Örebro universitet.
Här på webben presenterar sig årets jury och berättar vad som är det bästa med att sitta i juryn för Gildäpplet.

Du möter juryn här