Om priset

Foto Guldäpplet

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Priset består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Bergdala studioglas i Hovmantorp.

Lärarna är nyckeln till utvecklingen av IT i skolan, sa dåvarande skolministern Ylva Johansson när hon initierade ITiS-satsningen. 
Det är dessa lärare som inspirerar elever till kreativ användning av IT, som oförtröttligt uppmuntrar och stöttar kollegor, som delar med sig av erfarenheter vid kurser och utbildningar. Dessa eldsjälar behövs i skolan och Guldäpplet är dessa lärares egna pris.

Guldäpplet delades ut första gången år 2002.

Historien bakom priset
Yngve Lindberg var i fyra decennier en av förgrundsgestalterna inom naturvetenskaplig utbildning i svensk ungdomsskola. Han var pådrivande för de internationella kemi- och dataolympiaderna (IOI) och en av grundarna av Föreningen Datorn i utbildningen.

Vid Föreningen Datorn i Utbildningens rikskonferens i Varberg sommaren 2001 beslutades att en minnesfond skulle startas. Syftet med minnesfonden är att i Yngve Lindbergs anda årligen dela ut ett stipendium Guldäpplet, till en eller flera lärare, för förtjänstfulla insatser kring användningen av IT i svensk skola.

Den första tioårsperiodens stipendier finansierades av en grundplåt lagd 2001 av bland annat Skolverket, Delegationen för IT i skolan, Sandvikens kommun, KK-stiftelsen, Fujitsu-Siemens Computers AB, Datapower, Förlaget Natur och Kultur, Stiftelsen DIU och Föreningen DIU/Datorn i utbildningen.

Dagens partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med Föreningen DIU och stiftelsen DIU, grundare och koordinator. Vi är stolta och glada för stödet för Guldäpplet. Läs mer om Guldäpplets partners

Guldäpplet: lärarprofession, forskning och kunskapsbildning

Klokare tillsammans – den professionella reflektionen
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, oktober 2020

Lärarna och robotarna – om lärarprofessionens framtid
Åke Grönlund, professor Örebro universitet, Guldäpplet 2020

Respekt! Peter Fredriksson hyllar Sveriges lärarkår
tal till Sveriges lärare av Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, på Guldäpplets dag 26 oktober 2020.

Varför Guldäpplets forskardialog?
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, april 2020

Paradigmskifte i skolutveckling – Kraften hos skolans personal i skolutveckling
Peter Becker, DIU nr 7/2015

Ett paradigmskifte behövs
Per Kornhall, DIU nr 6/2015

Styrelse och förvaltare
Minnesfonden förvaltas av en styrelse:
Peter Becker, chefredaktör DIU/Datorn i utbildningen, ordförande
Robert Fahlgren, Lärarförbundet
Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne har säte c/o Stiftelsen DIU, Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm.
Kontakt: Peter Becker, ordförande.
e-post: peter.becker@diu.se, tel:070-710 44 53.

För allmänna frågor använd Guldäpplets kontaktformulär

Mer om Guldäpplets partners