Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet – Professionella lärare med en rik repertoar och en full verktygslåda

Foto på de tre finalisterna till lärarpriset Guldäpplet 2023

Bilden från v: Eva Bida, Andrey Shupliakov, Janni Karlsson

Förskollärare och lärare från hela landet har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2023. Bland dessa har juryn utsett årets tre finalister, som presenterades i samband med ett webbinarium på onsdagen.

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som utvecklar och fördjupar lärandet med stöd av digitala verktyg i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

– Årets finalister till lärarutmärkelsen Guldäpplet visar hur skickliga lärare skapar de metodiska upplägg och använder de verktyg sammanhanget kräver, för att fånga elevernas intresse och engagemang, utmana eleverna och stödja dem i deras utveckling. De samverkar och utvecklas kollegialt och förbereder eleverna på en okänd framtid, med kunskap och självkänsla, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 och nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Processen innebär att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater.

– Förskollärare och lärare runt om i Sverige gör ett fantastiskt jobb med att bedriva undervisning med digitala och analoga verktyg: det är skärm OCH pärm som gäller! Pedagogerna gör en professionell bedömning och väljer de digitala verktygen då de tillför något och när de stöttar barns och elevers lärande, säger Susanne Kjällander, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och medlem i Guldäpplets jury.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:
Andrey Shupliakov, lärare matematik/NO på Nya Elementar i Stockholm. Andrey skapar nya former för lärande och använder sig av digitala verktyg på ett innovativt sätt och skapar ett lärande som engagerar och involverar eleverna. Han söker bästa sättet att inspirera, förklara och beskriva, i matematik, programmering och NO – och älskar att göra det med eleverna i lägre årskurser. Han är en förändringsledare som ser möjligheter i svårigheter som han möter i sin undervisning. Andrey delar allt sitt material på Youtube med Sveriges alla lärare och bidrar lärandet finner nya former i takt med tiden.

Eva Bida, lärare i idrott och naturkunskap på Torekällgymnasiet i Södertälje, Evas nytänkande som lärare är alltid i tiden. Hon omvärldsbevakar och tar in ny teknik i sin undervisning som stödjer eleverna att nå sina mål, allt från pulsband och morgonträning till planeringar och bedömningsmatriser i skolans lärplattform, till olika digitala verktyg för uppföljning av lärandet och undervisningen, som till exempel quiz, redovisningar, kamratbedömning, återkoppling och kompensatoriska verktyg.

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil. Janni som från och med i sommar arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet, har genom sitt arbete med digitalisering i förskolan gjort stor skillnad för samtliga barn och elever i Kils förskolor och skolor. Hennes engagemang i förskolan och kommunens IKT-nätverk har bidragit till Kils digitaliseringsresa för likvärdighet från förskola och vidare genom grundskolan. Janni omvärldsbevakar, följer forskning och skapar nya sätt att lära och arbeta digilogt tillsammans med barn och kollegor. Janni är en inspiratör och vågar prova nya sätt att utvidga barnens och kollegors kunnande och kommunens förskoleverksamhet.

Prisutdelning och Guldäpplets Dag
Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2023 utses torsdagen den 26 oktober på Guldäpplets dag i Stockholm. Var och en av de tre finalisterna presenterar sitt arbete i samtal med forskare. Under Guldäpplets Dag delas också Guldäpplejuryns Särskilda Pris ut. Allt delas även online.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter.

Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Processen innebär att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Finalister och vinnare utses av en jury. I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av lärarprofessionens egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Sveriges Lärare, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Pressbilder

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, Peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Kontakt pristagarna:
Andrey Shupliakov, andrey.shupliakov@edu.stockholm.se, tfn: 070-77 00 899
Eva Bida, eva.bida@skolasodertalje.se, tfn: 0766-480196
Janni Karlsson, Janni.Karlsson@kau.se, tfn: 0701-448429