Vinnarna av lärarpriset Guldäpplet 2023: Nytänkande lärare som skapar nya former för lärande

Tre lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Eva Bida, förstelärare i Idrott och hälsa samt Naturkunskap på Torekällgymnasiet i Södertälje, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt nytänkande arbete med att förstärka undervisningen med ändamålsenliga digitala verktyg.

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog i Kil och Andrey Shupliakov, lärare i Matematik, och NO och Teknik Nya Elementar i Stockholm, delade på andraplatsen.

Allsidig användning belönas
– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan och delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i samverkan med kollegor. Vi ser en profession i en kollegial rörelse kring beprövad erfarenhet med övervägda inslag av det digitala – när det är motiverat, ja nödvändigt. I år lyfter vi också fram förskolans allsidiga användning av alla material, fysiska såväl som digitala, med årets mottagare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

– Det vi ser i år hos pristagarna är, digitalt kompetenta lärare som tänker helhet i elevernas utveckling. Kompetens kopplat till knopp och kropp, hälsa och trygghet. Ett kollektivt tillsammansarbete där vilka framsteg man som elev och lärare åstadkommer ligger i fokus, inte de digitala verktygen, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Sveriges Lärare.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan och bygger kollegial och digital kompetens.

Årets pristagare – Lärarpriset Guldäpplet
Eva Bida
, förstelärare i Idrott och hälsa samt lärare inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Naturkunskap på Torekällgymnasiet i Södertälje samt på deltid som IKT-pedagog för samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun.
”För ett nytänkande som alltid är i tiden. Eva omvärldsbevakar och tar in sådan teknik i sin undervisning som stödjer eleverna att nå sina mål. Allt från pulsband och morgonträning till planeringar och bedömningsmatriser i skolans lärplattform, till olika digitala verktyg för uppföljning av lärandet och undervisningen, som till exempel quiz, redovisningar, kamratbedömning, återkoppling och kompensatoriska verktyg. Eva sprider de positiva effekterna av sitt arbete både nationellt och internationellt.”

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet.
”För att hon genom sitt arbete med digital kompetens i förskolan gjort stor skillnad för samtliga barn och elever i Kils förskolor och skolor. Jannis engagemang i förskolan och kommunens IKT-nätverk har bidragit till kommunens digitaliseringsresa för likvärdighet från förskola och vidare genom grundskolan. Janni omvärldsbevakar, följer forskning och skapar nya sätt att lära och arbeta digilogt tillsammans med barn och kollegor. Hon är en inspiratör och vågar prova nya sätt att utvidga barnens och kollegornas kunnande och kommunens förskoleverksamhet.”

Andrey Shupliakov, Matematik-, NO- och Tekniklärare, arbetar med årskurs 4-6 på Nya Elementar i Stockholm.
”För att han skapar nya former för lärande och kombinerar digitala och analoga verktyg på ett innovativt sätt som engagerar och involverar eleverna. Andrey söker alltid det bästa sättet att inspirera, förklara och beskriva, i matematik, programmering och NO – och gärna med elever i lägre årskurser. Han är en förändringsledare som ser möjligheter i svårigheter som han möter i sin undervisning. Andrey delar allt sitt material på Youtube med Sveriges alla lärare och bidrar till att lärandet finner nya former i samklang med samtiden.”

Juryns Särskilda Pris
Vid prisutdelningen delades även Guldäpplejuryns särskilda pris ut, ett pris som delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Se särskild pressrelease

I år mottog fyra personer som från olika utgångspunkter har stor betydelse för att bidra till en meningsfull förskola, inriktade på barns och ungas allsidiga utveckling och digitala kompetens Guldäpplejuryns särskilda pris.

De fyra är:  Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö Universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Caroline Engvall, författare, journalist och föreläsare. Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt lärare på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Fredrik Söderlund, central utvecklare för Västerås förskolor.

Årets pristagare av lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns Särskilda Pris mottog sina guldäpplen vid Guldäpplets dag, som arrangerades hos Guldäpplets partner, Sveriges Lärare, i Stockholm.

Bilder för media

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter.

Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Processen innebär att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Finalister och vinnare utses av en jury. I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av lärarprofessionens egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Sveriges Lärare, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, eTwinning, BravoLesson, ILT Education, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Kontakt pristagarna Lärarpriset Guldäpplet:
Eva Bida, eva.bida@skolasodertalje.se, tfn: 076-648 01 96
Andrey Shupliakov, andrey.shupliakov@edu.stockholm.se, tfn: 070-77 00 899
Janni Karlsson, Janni.Karlsson@kau.se, tfn: 070-144 84 29

Kontakt mottagarna av Guldäpplejuryns särskilda pris:
Fredrik Söderlund, fredrik.soderlund@vasteras.se, tfn: 076-569 13 93
Per Dahlbeck, per.dahlbeck@malmo.se, tfn: 070-200 9081
Caroline Engvall, caroline@intetillsalu.se
Per Falk, per.falk@sundbyberg.se, tfn: 0700-87 61 31