DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Hur blir en lärare en riktigt bra lärare? Hur kan kollegiala processer se ut som utvecklar arbetet i klassrummet och skolan i ett samspel mellan lärare och kollegor, liksom mellan lärare och skolledning? Vilka former och rutiner kan byggas upp som gör detta till ett regelbundet inslag i skolan? Hur kan stödjande strukturer för bättre resultat och professionernas utveckling utformas lokalt, regionalt och nationellt?

I DIU-rapporten ”Praktiken, professionerna och kunskapen” hittar du reportage och artiklar som är utvalda för att ge ett antal praktiska exempel på hur man kan arbeta i skolan, i klassrummet och kollegiet med utveckling.

DIU-rapport nr 8 i (PDF)

Referenser

”Öppna klassrumsdörrarna” om kollegialt lärande: aktuella förslag om skolprofessionernas kunskapsbildning och dialog med forskning

DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm