Guldäpplet som verktyg för stärkt digital kompetens i kommunens skolor och förskolor

Några dagar kvar nominera Guldäpplet

Denna vecka är slutspurten för årets nomineringar av lärare till Guldäpplet. Som en del av vårterminens avslut är det dags att nominera kollegor i framkant till Guldäpplet 2018. Lärare som under läsåret – och tidigare – utforskat nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Senast fredag 1 juni ska nomineringar vara insända via Guldäpplets webbplats. 

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram lärare som framgångsrikt utforskar nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Det är ett bra sätt att uppmärksamma lärare i framkant vad gäller att utveckla eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det är samtidigt något mer än att uppmärksamma enskilda bra lärarinsatser.

Jag vill peka på att nomineringar till lärarpriset Guldäpplet är ett bra verktyg för skolors och kommuners arbete med stärkt digital kompetens för eleverna. Uppmärksamheten kring de nominerade gör att nya och effektiva arbetssätt växer fram, kring delat nätskrivande med bloggar, kring effektivare lärande med omvända klassrum (flippat), kring språkutvecklande arbetssätt med nätstöd och appar, kring Facebook-grupper för lärares delande och resonerande, för att bara ta några exempel på vad nomineringar till Guldäpplet lyft fram.

Sedan priset startade för mer än femton år sedan har mängder av viktiga initiativ och lärdomar synliggjorts. Nomineringar till Guldäpplet synliggör lärandet – både elevers och lärares. Det bidrar till arbetet för stärkt digital kompetens i skolan. Ett uppdrag för alla svenska skolor från den 1 juli 2018.

Senast fredag 1 juni ska nomineringar vara insända via Guldäpplets webbplats.

Peter Becker
ordförande i juryn för Guldäpplet

PS Fyra kriterier ska dokumenteras i nomineringen:
• Arbete för att förnya lärandet med digitalt stöd i egna klassrummet
• Arbete för att inkludera alla elever
• Arbete med delande med kollegor lokalt, kommunalt och nationellt
• Aktiv lärare med minst 50 procent lärartjänst

Läs mer – nomineringar görs på Guldäpplets webbplats

Lärarpriset Guldäpplet utdelas årligen vid en ceremoni på Skolforum med de två lärarfackens ordföranden. Priset delas ut till tre lärare, efter en öppen nominering över hela landet. Pristagarna utses av en jury med representanter för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare och professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Partners i Guldäpplet är: