Anders Randler

Anders Randler

Wisbygymnasiet
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt fokus har varit, är och kommer alltid att vara, att visa och förklara för elever hur vacker och enkel matematiken är. Att hjälpa kollegor att göra samma sak (även överfört till andra ämnen) är också något jag brinner för.

Jag är även certifierad lärarutbildare för Apple och Apple Distinguished Educator. Som sådan får jag möjlighet att sprida mina idéer till andra pedagoger och även få inspiration från dem. I min gymnasielärarroll använder jag både traditionella metoder och digitalt förstärkt lärande som t ex flippat klassrum, skapa läromedel tillsammans med elever, etc. På så vis kan jag utnyttja det bästa av två världar och ge mina elever en rik och mångsidig undervisning som förhoppningsvis berikar deras lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att låta elever ta del av mina genomgångar via inspelade genomgångar får jag mer tid i klassrummet. På så vis får vi tid att föra de så viktiga diskussionerna om matematikens olika delar. Jag hinner hjälpa alla på deras nivå. Dessutom tvingas jag hålla en hög kvalitet på mina genomgångar och mitt material eftersom det skall publiceras. Att samarbeta med elever runt skapande av läromedel känns fantastiskt.

Eleverna känner att de får en djupare förståelse av begrepp och teori och de blir stolta över det vi publicerar. Vi arbetar dessutom på Engelska, vilket gör att vi kan publicera globalt. Både dessa huvudspår hade varit fullständigt omöjliga att följa utan IT-stöd.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Genom att göra eleverna mer aktiva i sitt lärande (se filmer innan lektioner, skapa läromedel med mig) känns det som att jag kommer närmare mina elever och deras lärande.

Jag får mer tid att sitta ned och diskutera teorin. Det skapar en vi-känsla som jag uppfattar som väldigt positiv för elevernas lärande. För mig innebär det en hel del extra arbete då jag skapar filmer etc, men jag har igen det på lektionerna då jag känner att jag hinner med mina elever – vilket förstås är det mest centrala för mig som pedagog.