Anna Bäckbro

Foto Anna Bäckbro

Anna Bäckbro

Partille Kommun

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag läste till förskollärarare i Uppsala och tog examen 1999. I Partille kommun har jag arbetat sedan år 2000 i förskola och förskoleklass.

Jag arbetar 50% som förskollärare/utvecklingspedagog på två förskolor i Sävedalen och 50% centralt i kommunen som utvecklingsledare för kommunens alla förskolor och förskoleklasser.

I båda mina roller arbetar jag dagligen med att stötta pedagogerna i det digitala på olika sätt. Jag visar på fördelar, delar goda exempel, introducerar nya arbetssätt, metoder och strategier. Jag har också arbetat med programmering med hjälp av tex bee-bots. Här ser jag också bara möjligheter och har tom programmerat robotar med 2-åringar.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen kan få barn att förstå sin omgivning och inte minst – att lyckas! Många gånger kan även tekniken hjälpa barnen att kunna förmedla och berätta om sin nyvunna kunskap vidare, som de annars inte hade kunnat.

I mitt arbete med programmering med förskolebarnen har jag sett många barn blomma, inte minst de barn som vi annars har svårt att nå.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är viktigt för mig att det digitala hjälper oss i det vi redan gör och hjälper oss att utveckla vårt arbete. ”Det digitala ska inte vara en egen grej”. som exempel ska Ipads och appar vara ett verktyg i vår undervisning på förskolan och inte en spelmaskin. Jag vill att man ska tänka : ”Vad ska vi göra nu, vilket målstyrd process arbetar vi med och hur kan de digitala verktygen vara ett stöd i detta?”

Jag brinner också mycket för pedagogisk dokumentation där barnen är delaktiga i både dokumentation (ta egna foton med ipad) och reflektion kring det som dokumenterats tex genom att projicera foton och annan dokumentation på väggen eller på golvet.