Anna Nord

Foto Anna Nord

Anna Nord

Stagneliusskolan
Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare i svenska och historia och även utbildad speciallärare inom språk-, läs-, och skrivutveckling. Jag har haft förmånen att inspirera kollegor och andra lärare till att arbeta med språkutveckling i olika ämnen.

Min undervisning präglas av inkluderande arbetssätt med stödstrukturer. Hjärtefrågan för mig, som lärare, handlar om hur läsförståelsen kan bli bättre hos elever med hjälp av lässtrategier med fokus på den gemensamma läsningen i klassrummet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag arbetar mycket med att ge elever feedback under skrivprocesser och med stöd av IT kan jag skapa möjligheter att få elever att se sin egen roll i lärandet, bidra till att elever får syn på sin egen utveckling i skrivandet.

IT är för mig ett verktyg för att synliggöra lärandet för elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I mitt arbete med den gemensamma läsningen i klassrummet är inlästa läromedel en tillgång i undervisningen. Digitala verktyg ger mig möjligheter att skriva feed back i form av specifika färgmarkeringar i elevers texter, både under processen och efteråt, vilket har visat sig utveckla mina elevers skrivande.