Anna-Karin Almswik

Foto Anna-Karin Almswik

Anna-Karin Almswik

Axel Weüdelskolan
Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare på SFI. Nu arbetar jag med vuxna elever som läser och skriver på sina modersmål, kurs B och D, vilket betyder en kurs med nybörjare och en kurs där eleverna kan mer svenska. Jag arbetar också med att integrera det svenska arbetslivet i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande förnyas genom möjligheten till individuellt anpassade stöd. Alla elever kan med hjälp av en lärare med kompetens kring olika digitala hjälpmedel få stöd i just det som behövs. Det gäller att känna sina elever och hitta rätt vägar.

På SFI ska vi utmana och stötta både elever med god studievana och de som aldrig har gått i skolan, en utmaning där dagens digitala hjälpmedel är ett stort stöd. Det kan handla om lässtöd, skrivstöd, bild och tal kombinerat, lyssna och härma osv, osv.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar mitt arbete och ger en möjlighet att lättare ha en mer varierad undervisning. Jag och mina elever kan både arbeta tillsammans och enskilt på olika sätt inom samma arbetsområde.