Andrey Shupliakov

foto Andrey Shupliakov

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare Ma/NO/Tk 4-6

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag brinner för verktyg som ger eleverna möjlighet att träna på ansvar, samarbete, entreprenörskap, kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Enligt min åsikt är det få fenomen som tränar på dessa förmågor som programmering. Jag älskar att designa mina egna program och sprider programmeringsglädjen i mitt klassrum, på min skola, via matteklubben (som utmanar matteintresserade elever på olika skolor) och på min egna YouTube-kanal, ”Koda Block”. Där engagerar jag mig med att skapa flippade programmeringsklassrum av hög kvalitet via egen studio och professionella videoredigeringsprogram (ScreenFlow).

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har alltid arbetat papperslöst och multimodalt så eleverna kan visa sin kunskap på olika sätt. Dessutom älskar jag verktyg som ger eleverna möjlighet att ta del av undervisningen närsomhelst och varsomhelst. Jag väljer verktyg som möjliggör för eleverna att nå mig enkelt med frågor och där de kan ta del av mina inspelade genomgångar och anteckningar från tavlan.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är en del av Digitala rådet på skolan som ser till att personalen ständigt får en relevant coachning i meningsfulla och ändamålsenliga verktyg. När jag håller i workshops lägger jag ofta upp mina fortbildningar på vår interna Sharepointyta via Microsoft Stream.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– I mitt klassrum är det flera appar som tillåter mig och mina elever att arbeta papperslöst som: Showbie, SeeSaw, Teams och Apple Classroom. Dessa appar skapar även förutsättningar för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt. Till exempel, ett bra sätt att lära sig multiplikationstabellerna är via musik som eleverna producerar själva i GarageBand med egna låttexter skrivna med hjälp av Rimlexikon. De kan demonstrera tekniska system så som sophantering i samhället i Minecraft, spela in en skärminspelning och ladda upp filmen till mig via Showbie. Mitt favorit programmeringsverktyg är Scratch som är enkelt och visuellt men har skyhögt tak för de som vill utmana sig själva.