Anneli Andersson

Foto på Anneli Andersson

Anneli Andersson

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare i Idrott, Psykologi och Mental träning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag varierar undervisningen och låter eleverna testa på olika program, exempelvis Powtoon, Menti, Podcastinspelningar, Canva. Det går att skapa uppgifter/examinationer där eleverna får visa sina kunskaper och färdigheter på olika sätt. Min upplevelse är att ifall eleverna vet (och godkänner) att andra kommer att kunna ta del av deras färdiga produkt så ökar motivationen och viljan att göra det bra.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har upptäckt att det finns stora möjligheter och att utvecklandet av nya arbetsformer hela tiden växer för att göra undervisningen mer varierad, mer tillgänglig och roligare. Jag tänker att det digitala synliggör många lärares arbete och att det blir lättare att dela med sig av sina idéer och arbeten med elever.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi arbetar med att sprida genom engagemang och intresse. Det finns inget tvång men det blir fler och fler som blir nyfikna och vill testa exempelvis lärarledda podcasts, filmer och spelifiering. Vi har imitten.se en plattform där material från såväl elever som personal läggs upp för att inspirera och skapa nya idéer till arbetsformer.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag gillar menti.com, där jag enkelt kan skapa miniundersökningar i klassen kring ett ämne. Det kan vara att eleverna ska skatta sig kring hur mycket de använder sin mobil eller skriva vad de lärt sig på dagens lektion. Svaren skapar sedan visuellt överskådliga bilder (Staplar, procent, moln med pratbubblor med mera) som går att reflektera kring.