Carita Fall

Foto på Carita Fall

Carita Fall

Kvicksunds förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare på Kvicksunds förskola men också arbetslagsledare och handledare för studenter som läser till förskollärare på Mälardalens Högskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är ett bra komplement till allt annat material som används i utbildningen på förskolan.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg påverkar min och förenklar min vardag i förskolan. Jag använder Ipaden för planering, reflektion, dokumentation, kontakt med vårdnadshavare. Använder också små projektorer en del för projicering på till exempel kub och även Bluebots och Osmo.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Ja äntligen har vi börjat ha möten digitalt. Vi är en stor enhet i Västerås där förskolorna har längre avstånd till varandra. Möten blir mer effektiva när tid inte behöver läggas på att ta sig till ett möte. Det gör också att alla kan delta i mötena som ska ske.

– Vi har deltagit i Läslyftet och jag är handledare för det på två förskolor (min egen och en till). Alla tillfällen utom det första har vi genomfört digitalt för handledning och diskussion kring undervisningsaktiviteter men också att visa och ta del av lärmiljöer och tips.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Alla medarbetare har en egen Ipad och alla använder dem. Blir det problem så tar vi till kollegialt lärande. Enheten har också regelbundna IKT-träffar för lärande, inspiration, skryt och byt som är givande.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
• Puppet Edu använder jag till att göra film tillsammans med barn inför utvecklingssamtal. Appen är enkel för barnen att använda. Barnen blir delaktiga i utvecklingssamtalet då de får visa sin vardag med lek och lärande på förskolan. Det blir tydligt för vårdnadshavare när de får ta del av filmen. Jag lägger in bilder i filmen och barnen tar egna bilder och sen sätter vi ihop allt och spelar in samtalet kring det dokumenterade. Utvecklingssamtalet blir sen som en form av metasamtal då vi pratar en gång till kring det vi gjort.

• Keynote, använder vi för reflektion och planering varje vecka. Bra för den röda tråden i utbildningen och för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.

• Imovie, använder jag också för att göra film till utvecklingssamtal eller för att göra reflektionsfilmer tillsamman med barnen när vi till exempel har genomfört en aktivitet eller utflykt. När jag gör reflektionsfilmer och barnen ser dem kan jag få respons på vad barnen intresserar sig för och då kan vi leka och lära vidare om det.

• Osmo-programmering, lära om siffor, bokstäver eller former. Olika användbara spel som både jag och barnen uppskattar då de kombinerar de digitala Ipaden med att också ha analoga moment till alla delar.