Cecilia Klaremo

foto Cecilia Klaremo

Cecilia Klaremo

Bärstadsskolan
Hammarö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en glad värmlänning som varit lärare i drygt 15 år. Jag undervisar i matematik, engelska samt i de naturvetenskapliga ämnena i skolår 4-6. Jag gillar utvecklingen av digitala verktyg och även programmering som skolan mer och mer blir en del av. Jag tror att vi genom kloka eftertänksamma val, genom digitaliseringen, kan höja både elevernas måluppfyllelse och skolans likvärdighet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns många svar på den frågan såklart men det viktigaste för mig just nu är att kunna ge eleverna visuellt stöd när vi jobbar med svåra begrepp och olika samband. Det visuella stödet kan fungera både som en förklaring till avancerad text och en förstärkning av texten.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag tycker att mina digitala verktyg gör mig till en bättre lärare och dessutom mer effektiv. Det är lättare för mig att anpassa uppgifter, via kommunens lärplattform, i förväg så att elever med olika anpassningar, utan ytterligare instruktioner, kan komma igång och jobba samtidigt som övriga. Dessutom krävs det såklart att jag alltid har tänkt till i förväg på hur anpassningarna ska utformas.
Det är vidare lätt att dela med sig lektionsupplägg (LPP:er) och arbetsmaterial till övriga kollegor på vår digitala plattform. Dessutom försvinner inget material i papperskorgen utan allt finns prydligt sparat i mappsystem när man 3 år senare vill återanvända sina lektioner.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder dagligen ClassroomScreen till allt från att skriva instruktioner, tidtagning vid olika uppgifter, slumpa fram ordning eller grupper till snabba ”exit tickets” med mera.Dessutom använder jag givetvis vår plattform Google Suits med bland annat classroom, dokument, kalkyl, presentation mm dagligen.