Christer Sjöberg

foto Christer Sjöberg

Christer Sjöberg

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Sigfridsborgsskolan i Nacka

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är mellanstadielärare och har precis börjat med en ny åk 4.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att använda digitala verktyg möjliggör en mer varierad undervisning och det finns därmed fler möjligheter att anpassa undervisningen så att den passar varje elev.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det flippade klassrummet har de senaste 6-7 åren präglat mycket av min undervisning. Jag har under åren byggt upp en ganska stor bank av olika filmer som mina elever använder sig av både i skolan och hemma som förberedelse inför till exempel diskussioner i klassrummet. Med hjälp av formulär kopplade till filmerna får jag ganska bra pejl på hur väl mina elever förstår filmerna och det gör det lättare att planera undervisningen både på individ- och gruppnivå.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min absoluta favorit är Scratch. Startsträckan för att lära sig programmeringens grunder är ganska kort och samtidigt går det att göra väldigt avancerade program. Mina elever har ofta fått skapa program som är kopplade till undervisningen, till exempel övningsprogram för smart huvudräkning eller Sveriges landskap.

Foto: Kristina Alexanderson