Christian Lindh

foto Christian Lindh

Christian Lindh

Björkängsgymnasiet
Borås

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Mogaskolan i Svenljunga

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som svenska och SO-lärare på Mogaskolan i Svenljunga sedan i augusti 2019. Innan dess jobbade jag på Björkängsgymnasiet i Borås som svenska och SO-lärare i kombination med ett försteläraruppdrag, bland annat med inriktning mot IT och 1:1.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elever i behov av särskilt stöd, vilka har varit min huvudsakliga målgrupp de senaste åren, kan på många sätt använda datorn som ett kompenserande verktyg i sitt lärande. Datorn är ett utmärkt verktyg att använda sig av för att förenkla det material som eleverna kan använda sig av i sin inlärning och göra alternativa läranderesurser tillgängliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Datorn har under många år varit mitt huvudsakliga arbetsredskap. Jag och mina kollegor har tillsammans lagt ner mycket tid och kraft på att med hjälp av datorn förenkla inlärningsmaterial på olika sätt utifrån det centrala innehåll och kunskapskrav som finns. Vi har skapat digitala genomgångar, förenklat och förkortat texter, tagit fram bild- och filmstöd. Datorn har på så sätt, bland annat, använts som ett kompenserande verktyg.

– Eleverna har vid utvärderingar dessutom påpekat det positiva i att ha tillgång till lektionsmaterialet dygnet runt via de digitala plattformar vi haft tillgängliga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Den plattform som har störst inverkan på min undervisning är Google Classroom. Plattformen är kanske inte helt komplett ännu, men den har många fördelar som väger tungt i skolans värld. Särskilt för de elever som behöver en enkel och trygg vardag i skolan. Den är väldigt användarvänlig, tillgänglig och dessutom enkel att kombinera med andra digitala resurser. Google är dessutom redan på många sätt förankrat i elevernas vardag.