Christopher Stayne

foto Chris Stayne

Chris Stayne

Rödabergsskolan
Stockholm

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid International School of the Stockholm Region (ISSR), Stockholm

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat i flera år som bildlärare på både engelska och svenska på kommunala internationella skolor i Stockholm. Innan det arbetade jag som klasslärare på mellanstadiet och specialpedagog, totalt 19 år i Stockholms stad. Jag brinner för planering och utveckling av engagerande lektioner och stödmaterial som hjälper elever att utvecklas så långt som de vill.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Tillgängligheten av digitala material betyder att elever kan få tillgång till högkvalitativt stöd och undervisningsmaterial riktat till det de håller på med i klassrummet, var de än befinner sig och när de känner att de är mogna för att arbeta. Det kan också användas om och om igen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ett genomarbetat digitalverktyg på ett område som man går igenom ofta, sparar tid på lektionerna, kan innebära att man slipper upprepa sig, att man behöver mindre tid till planering och att man kan ägna mer tid åt feedback och individuell kontakt med eleverna. Genomgångar som läxa kan göra så att lektionerna blir mer effektiva.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen Screenflow har jag använt för att skapa instruktionsfilmer. Man öppnar sitt material, till exempel en bild eller matris på skärmen och sedan kan man beskriva och förklara med hjälp av pekaren och många andra ‘annotations’ som pilar och avskärmningarna, samtidigt som man kan spela in sin röst och lägga till text.