David Van Der Kaay

foto David Van Der Kaay

David Van Der Kaay

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– En norrländsk tekniknörd som undervisar årskurs 7 – 9  i SO och svenska. Jag drivs av en vilja att få eleverna motiverade och av att försöka hitta nyckeln till varje elevs lärande. Jag är med i min skolas digitala utvecklingsgrupp.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Inte bara handuppräckande elever hörs. Alla kan höras på samma gång – och därmed lära av varandra. Undervisningen blir på så sätt mer tillgänglig. IT kan ju också ge det rent uppenbara: visuellt och auditivt stöd. Det visuella stödet hjälper eleverna att minnas. Jag upplever också att lärandeprocessen synliggörs, när det är lätt att tillsammans med en elev se över alla hens arbeten. Verktygen hjälper det lustfyllda lärandet och kunskaper kan befästas på ett roligt sätt med exempelvis quizverktyg.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mycket. I och med olika molntjänster kan jag smidigt planera undervisningen på stående fot oavsett var jag befinner mig – med mobilen, lärplattan eller datorn. Dessutom förenklas elevinflytande och utvärderingen av min undervisning i och med olika sätt att samla in elevernas tankar och åsikter.

– När jag arbetar med digitala verktyg försöker jag att mycket aktivt planera för att metoden ska passa syftet med lektionen – vilka förmågor jag vill att eleverna ska stärka. Dessutom har jag börjat tänka mycket på vilka digitala strategier jag hjälper eleverna med – exempelvis hur jag kan hjälpa eleverna att orientera sig på skärmen, läsa digitala texter och sortera bort ”brus”. Dessutom får jag träna på att vara mer flexibel och skapa individualiserade examinationer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen ”Klassrum” för att jag med en knapptryckning kan dela och ta emot filer, jag kan hantera elevernas lärplattor och vägleda dem i deras lärande. Väljer en elev att använda sin lärplatta till annat behöver inte jag som pedagog gå fram till eleven och ”peka ut” hen utan kan hjälpa eleven tillbaka till rätt ställe via min dator – det blir en form av lågaffektivt bemötande.