Ellinor Hallerström

foto Ellinor Hallerström

Ellinor Hallerström

Centrums förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare som arbetar mycket med projicering och digitala verktyg för att stärka ”100 spåkligheten”. Har arbetat i sju år som förskollärare och de digitala verktygen har alltid funnits med i min undervisning. Lärplattan, projektorn och usb-ägget ligger mig varm om hjärtat då de bidragit till en otrolig progression under olika projket.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi har under fjolåret arbetet mycket med projicering och sökmotorer för att uppleva och lära oss om flygplan och fenomen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De förenklar min vardag då jag kan stödja barnen i funderingar, tankar och idéer genom att vägleda dem i det digitala. Att finna svar på frågor kan vi göra både digitalt och analogt genom sökmotorer och böcker. Vi kan på ett enkelt sätt genom projicering kliva in och utforska med kroppen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt och Youtube. Polyglutt hjälper mig att kunna närvara i berättelsen med barnen istället för att bli avbruten i högläsning av frågor. Vi kan under en dag läsa böcker ur olika genrer och de genrer vi saknar i vårt analoga bibliotek kan vi stödja upp med hjälp av Polyglutt. Tack vare youtube har vi kunnat uppleva att vara i ett flygplan, se hur de ser ut i ett flygplan och kunnat testflyga med våra kroppar i luften.