Emanuela Stankovic

foto Emanuela Stankovic

Emanuela Stankovic

Töråsskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en småländsk lärare i Gislaveds kommun. Jag har arbetat som lärare i årskurserna 4-6 sedan 2011, efter att jag blev färdigutbildad lärare. Mitt jobb som lärare började redan när jag var barn då jag tvingade min lillasyster att vara min elev.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag upplever att elevernas kunskapsinhämtning blir mer hanterbar och tillgänglig. Lärandet blir mer individanpassat genom att de kan få stöd mer utifrån elevens egna behov. På min arbetsplats har varje elev egen iPad vilket jag upplever som en stor förmån i lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger mig möjlighet att bedöma förmågor utifrån många olika sätt. Det ger ett fritt och utvecklande arbete för eleverna. En bedömning behöver inte göras enbart utifrån ett skriftligt prov utan eleverna kan bygga upp exempelvis, en medeltida stad i Creaza. Eleverna blir enklare att motivera till lärandet och lärandet blir roligt. Mitt arbete blir kreativt när jag har möjlighet att i större utsträckning skapa och forma lektioner utifrån de digitala möjligheterna. Jag som lärare kan utforma och skapa lektionsplanering på ett flexibelt sätt och höja motivationen och lusten att lära.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inläsningstjänst, där elever med annat modersmål kan lära på sitt modersmål eller elever med exempelvis, dyslexi kan lyssna istället för att läsa i en bok. Lärandet blir mer rättvist och likvärdigt och elevernas behov tillgodoses. Eftersom vi har individuell tillgång till ipad är möjligheterna till individanpassning oändliga.