Claudia Odell

Foto på Claudia Odell

Claudia Odell

Rösberga Förskolecenter
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad förskollärare samt IKT-ansvarig på min förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Med digitala verktyg kan jag anpassa undervisningen utifrån barnens behov, förutsättningar och talanger, vilket ger barnen likvärdiga förutsättningar att närma sig olika undervisningsmoment.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har använt mig mer av digitala verktyg för att nå ut med information till vårdnadshavare tex via tjänster som V-klass. Även i undervisningen tillsammans med barnen har digitala verktyg tagit mer plats, Greenscreen är roligt och lärorikt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag hjälper kollegor med olika digitala verktyg en timme varje vecka samt genom att vara en bra förebild som delar med mig av nya verktyg vi kan använda i undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Just nu är det greenscreen, som jag arbetade med i våras tillsammans med barnen. Det är spännande att höra barnens tankar och funderingar kring om det är på riktigt eller på låtsas.