Erik Johansson

foto Erik Johansson

Erik Johansson

Bergagårdsskolan/Ten island Makerspace
Öckerö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i Ma/ NO och teknik. Undervisar mest på mellanstadiet, men även en del på lågstadiet. Tidigare har jag jobbat med kommunens makerpace där jag besökte alla skolor och årskurser och undervisade om programmering och robotar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns större möjligheter att uttrycka sig och söka information.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg ingår mer eller mindre naturligt i vardaglig undervisning. Det är först när man utmanar med digitala möjligheter som arbetet blir intressant. Hur kan till exempel robotar och programmering hjälpa oss i kampen mot pandemier?

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Jag (och kollegor) började lägga ut lektionsmaterial, läxor och inlämningsuppgifter så att de kunde lösas oavsett var man befann sig. Det gav vårdnadshavare större inblick i elevernas arbete.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Scratch. En gratis webbsida där man kan träna programmering på både hög och låg nivå. Lätt att komma igång, man kan spara sitt arbete och den visar på att problem med programmering kan lösas på många olika sätt.