Erik Forssell

foto Erik Forsell

Erik Forssell

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare på Teknikprogrammet. Undervisar i Arkitektur, Gränssnittsdesign, Bild, Digitalt Skapande och GARB. Arrangerar kulturlivet på Dragonskolan

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elever med särskilda behov kan anpassa sitt lärande med hjälp av IT, hårdvara som mjukvara. Mobilitet och globalisering förstärks utan att för den skull belasta miljön.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med tiden har program och hårdvara utvecklats. Vi förfinar och breddar oss mera nu. Avancerade program har ett bättre gränssnitt och smartare programmering. Lektionerna blir dynamiska då elever kan lösa samma uppgift med olika program, samtidigt som de arbetar analogt, skisser, utskrifter, mindmaps och storyboards. Även LoFi mockupps görs både digitalt och analogt utifrån elevens behov och önskemål

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Jag hade ett antal Wacomplattor över, de delade jag snabbt ut till matematiklärarna.
Vi var några stycken på skolan som tidigt använde Zoom som mötesplats, det fungerade mycket bra. Umeå Universitet använder sig av Zoom också, vilket underlättade samarbetet med institutionerna där. Tyvärr så valde arbetsgivarna Google Meet.

– Jag hade under våren lyckats köpa licenser till Adobe Creative Cloud 500 st. Eleverna var väl bekanta med programmet men de hade jobbat med en 8 år gammal version. Adobe CC gav maximal utdelning då deras program Adobe XD gav mig möjlighet att använda det programmet inom alla mina områden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Givetvis så är Adobe min favoritapp, vid sidan av SketchUp. Man kan göra otroligt mycket med dessa program. Men om jag får vara lite utanför boxen så är Big-Data-webbplatser min favorit. De illustrerar skeenden i samhället på ett fantastiskt sätt utan att peka finger. Det blir eleven som får dra slutsatser på de data som visas. Min favorit är EarthWindMap  Där kan man hämta information om väder och vind OCH utsläpp i realtid.
Om man då kombinerar det med: Sjöfart och några GIS-program som: Corona Och skogsbränder. Det finns massor med Big-Data ute på webben, buller och ljusföroreningar. En guldgruva, bara man söker.