Erica Svensson

foto Erica Svensson

Erica Svensson

Fågelås skola
Hjo

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Arbetar just nu och är klassföreståndare i en åldersblandad åk 2-3 samt undervisar i engelska och bild i åk 1. Tog lärarexamen 2016. På Fågelås skola arbetar vi i åldersblandade klasser, beroende på hur stora klasserna är. Jag har IT-ansvaret för eleverna och utbildar lärarna på min skola kontinuerligt kring IT.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att stärka elevernas tillit till att de kan, att de tror på sig själva och blir trygga med att använda IT. Jag tycker det är lättare att anpassa undervisningen utifrån varje elev med hjälp av IT, detta är särskilt viktigt då jag undervisar i de lägre åldrarna samt att det är åldersblandade klasser. För mig är det viktigt att undervisningen ger både svaga och starka elever utvecklingspotential utifrån sin förmåga. Eleverna får med hjälp av IT använda olika sinnen för att ta sig till kunskap, de får träna på att arbeta individuellt men även mycket i grupp då jag även arbetar efter Kooperativt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig är digitala verktyg en helt naturlig del av min undervisning i både för- och efterarbete och under lektionstid. Jag har planeringen av lektionen digitalt och alla länkar och så vidare finns inlagda så att jag lätt kommer åt dem. För mig är detta en struktur som fungerar bra för mig i min lärarroll. Jag använder olika digitala verktyg för olika ändamål men exempel är Power Point, Kahoot, Driven, SmartBoard, Hangouts med flera.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– För mig var det ingen direkt skillnad. Jag kände mig trygg i om det skulle blivit distansundervisning även fast jag undervisar åk 1, 2 och 3. Eleverna är vana vid digitalisering så jag såg mest möjligheter. Perspektivet gav mig än mer möjligheter, jag hade tänkt vänta med att visa en del digitala verktyg för eleverna men i och med ovissheten valde jag att lägga mycket tid på att göra eleverna säkra på det när de var i skolan. Jag lärde även eleverna Hangouts för att enkelt kunna kommunicera med dem vilket har varit ett fantastiskt IT-verktyg som jag numera använder dagligen med mina elever.

– En utmaning jag såg var att eleverna kanske inte haft tillgång till Internet hemma men då hade vi fått lösa det. Vi hade haft resurser på skolan att skicka hem ett digitalt verktyg till varje elev, i vårt fall Cromebooks.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Skolplus är en stor favorit som jag använder mig dagligen av i min undervisning. Office-paketet använder jag och One note är en favorit men då utifrån min egen planering. Med eleverna arbetar jag med Google Drive. Fördelen med det är att jag kan arbeta gemensamt med eleverna på tavlan, sedan skriver eleverna själva och får då direkt feedback och kommentarer i dokumentet. När det är pararbete eller grupparbete delar de filen med varandra och har texten på varsin skärm. Detta fungerar jättebra även fast eleverna är i de lägre åldrarna och de är då även vana vid det när de kommer upp till mellan- och högstadiet vilket jag tycker är en fördel.