Erik Winerö

Foto Erik Winerö

Erik Winerö

Lerums gymnasium
Lerum

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare på Lerums gymnasium. Här har jag arbetat i snart 15 år. I grunden är jag lärare i svenska och religion, men sedan 2013 har jag också ägnat en stor del utav min tjänst till att stötta och utveckla hur vi i skolan arbetar med IT. Många år har ägnats åt att säkerställa mina kollegors och elevernas digitala kompetens, numer arbetar jag dock främst med hur vi kan använda IT för hur vi mer effektivt kan tillgängliggöra lärmiljön för så många elever som möjligt samt vårt förhållningssätt till IT och kunnande om IT (MIK).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
–  5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Svaret på den frågan får egentligen inte plats här. IT rymmer en sådan enorm potential med bland annat ökad individualisering, adaptiva läromedel, visuellt stöd etc. Idag skulle jag säga att den främsta begränsningen egentligen ligger i lärares kunskap. En framkomlig väg skulle jag säga är att arbeta mer som en specialpedagog. Det är ofta inte längre den digitala kompetensen som är utmaningen, utan den pedagogiska. Tankesättet att just tillgängliggöra lärmiljön är centralt här, poängen är att göra många av de före detta särskilda anpassningarna som allmänna. Dessvärre är detta ett arbetssätt som är främmande för många. Personligen tror jag mycket på mötet mellan fälten instructional design och universal design for learning för att med stöd av IT förstärka lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala resurser förenklar framförallt när jag arbetar kollaborativt, och därtill helt självklart min lärarroll. Genom IT kan jag nå mina elever över tid och rum. Men om jag skall lyfta något så måste det ändå vara de möjligheter till olika former av feedback som IT möjliggör. Feedback är helt centralt för min undervisning, både feedback till mina elever, mellan mina elever och från eleverna till mig. Och så var det detta med att tillgängliggöra lärmiljöer.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Oj! Utmaningarna var enorma. Kanske framförallt för oss på gymnasiet i och med att all undervisning skulle ske på distans. Vi var tvungna att tänka om helt. Jag skulle vilja påstå att den praktik som för många lärare har vuxit ur våra styrdokument ställdes på ända. Det gick helt enkelt inte att bara översätta vanlig undervisning digitalt. Distans-, online, eller fjärrundervisning ställer mycket högre krav på struktur, tydlig och genomtänkt instruktion och en god balans mellan synkron och asynkron kommunikation. För att inte tala om arbetet med relationen och motivation. Jag skulle vilja påstå att det digitala handhavandet fick en enorm utväxling den första tiden, men de pedagogiska utmaningarna tog mer tid.

– De möjligheter som öppnade upp sig skulle jag vilja påstå var alla lärares och inblandades parters fantastiska samarbete. Delakulturen växte något enormt. Det allra bästa exemplet på detta var projektet Skola hemma, som jag också fick förmånen att verka genom och där hoppas och tror jag att jag kunde vara med och hjälpa många. Sedan var samarbetet mellan olika myndigheter, organisationer var kort och gott fantastisk. Jag hoppas och tror att det samarbetet öppnade upp många möjligheter för svensk skola framför, och allt skedde online. Det hela gav mig hopp!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Det varierar väldigt mycket. Jag brukar alltid svara Gsuite, men det är lite för självklart och trist, så idag vill jag svara det kollaborativa verktyget Miro. Miro är ett verktyg för planering och samarbete över nätet. Det är gratis, har ett intuitivt gränssnitt med många mycket användbara funktioner. Naturligtvis går det att arbeta med elever i tjänsten, men under våren använde jag det framförallt när jag inom Skola hemma var med och tog fram ett scenarioplanerings material för att stötta svensk skola nu i höst.