Eva Svensson

Foto Eva Svensson Fotograf Martin Hejdesten

Eva Svensson

Gustavslundsskolan
Helsingborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i SO i 7-9 sedan 15 år, och är samtidigt kommunlicentiand i utbildningsvetenskap.

I min forskning undersöker jag hur digitala verktyg kan användas för att underlätta lärsituationen. Jag studerar för närvarande en elev som går i skolan med hjälp av en telepresence-robot.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Om man som pedagog hittar de didaktiska möjligheterna med olika digitala verktyg och resurser kan elevernas lärande bli mer kollaborativt, mer gränslöst och synliggöras på ett sätt som kan göra skolan mer stimulerande och utmanande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör min undervisning mer tydlig och suddar ut gränserna mellan nära och långt borta, mellan då och nu och mellan hem och skola. De strukturerar, individualiserar och underlättar kommunikation.