Eveline Samuelsson

Eveline Samuelsson

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare på SFI Flexi B (flexibla studier, kurs B). Eleverna är halvtidsstuderande med individuella scheman (förmiddag, eftermiddag, kväll eller en kombination).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Under pandemin har det blivit en ganska påtvingad digitalisering av eleverna, men i vissa situationer har det varit möjligt att träffa elever på skolan för handledning. Utvecklingen sker genom undervisningen i sig – med mycket tålamod och stöttning för att få eleverna att våga använda digitala verktyg och tjänster de kanske inte är vana vid.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin ledde till en totalförändring av hur vi arbetar med digitala verktyg, i och med att det enbart blev distans. Tidigare använde vi digitala verktyg i klassrummet, men sedan blev det enbart digitalt – videolektioner och kommunikation via mejl och blogg. Nu har vi nyligen skapat en hybrid på Flexi B, där vi har lektion i skolan 2 dagar i veckan, men utöver det har vi ju verkligen blivit mer digitala. Det nya vi började använda var Microsoft Teams, och det använder vi fortfarande de dagar vi inte är i skolan. Vi förtsätter också använda Lunis som det centrala läromedlet och informationsmediet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi samarbetar nära inom arbetslaget (inte bara kursnivå), och vi har även haft pedagogiska forum med övriga SFI där vi utbytt idéer och tankar kring digital undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Lunis använde vi innan pandemin, men nu är det vårt centrala läromedel. Jag tycker också om bloggen på Lunis, jag har tidigare inte använt någon klassblogg. Min andra favorit är, kanske lite tråkigt, powerpoint-presentationer. Det använder vi hela tiden. För mig blir det en tydlig struktur för lektionen, med moment där eleverna mest lyssnar och moment med mer elevaktivitet. En kan också använda ritverktygen för att kunna ”skriva på tavlan” i presentationen, och det är enkelt att infoga ljudfiler och filmer. Det blir ”tavlan” i Teams, men även på clevertouchen i klassrum. Microsoft Teams är också bra, där kan vi dela in dem i små grupper.