Frida Hansson

foto Frida Hansson

Frida Hansson

Glasberga förskola
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som barnskötare på en förskola där jag är IKT-ansvarig för vårt förskoleområde som innefattar 4 förskolor.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Vi arbetar stöttande för barnens utforskande kring digitala verktyg. Vi lär oss tillsammans och barnen lär sig tillsammans med en pedagog eller tillsammans med en kompis. Vi har exempelvis omformulerat hur vi benämner användandet av iPad/lärplattan. Istället för att ”spela” så ”arbetar” vi med lärplattan. Det blir ett annat fokus och detta har bidragit till att digitala verktyg ses som ett komplement i undervisningen som alla får ta del av.

– Vi strävar efter att våra digitala verktyg ska finnas tillgängligt för barnen, likaväl som vi har andra material. Att våra digitala verktyg är en naturlig del i våra lärmiljöer

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag tycker inte att pandemin har påverkat mitt arbete med barnen men vi har behövt att ha våra möten digitalt, både med vårdnadshavare och inom organisationen. Vilket har gjort att vi pedagoger behövt lära oss ett program vi använder vid digitala möten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi försöker inspirera varandra och våga ta hjälp om man fastnar, vilket kan vara svårt. Bolla idéer oss emellan om hur vi kan använda våra digitala verktyg utifrån våra projekt vi arbetar med. Se vad kollegorna och barngrupperna arbetar med och ge tips och tankar för att utveckla arbetet med digitala verktyg. Har haft workshop för pedagoger kring olika digitala verktyg men också visa exempel och rent praktiskt hur olika appar och verktyg fungerar. Men också våga skryta om det vi faktiskt gör bra och vara goda förebilder.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi använder appen ”Paper by WeTransfer” mycket i barngruppen jag arbetar. Det är en rit-app där barnen kan rita med olika typer av pennor och färger. De barn som behöver mer stöd kan även lägga in en bild bakom när de ritar. Älskar att det ger barnen möjlighet till rita digitalt samtidigt som vi såklart erbjuder riktigt papper och penna. Till exempel förra terminen arbetade vi med sagor och berättande – då arbetade vi med den klassiska sagan Rödluvan och vargen. Då skrev jag tillsammans med några barn en egen saga om Rödluvan där barnen då fick möjlighet att via lärplattan och appen Paper by WeTransfer, teckna bilderna som vi skulle ha i vår saga.