Hanna Ahlstrand

Foto Hanna Ahlstrand

Hanna Ahlstrand

Odenskolan – Magnetica
Upplands Väsby

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt namn är Hanna Ahlstrand, är 41år och har jobbat i skolan sedan -97 då jag (redan som tonåring) började sommarjobba på olika skolor i kommunen där jag växte upp. Arbetar som lärare på en F-5 skola där jag undervisat i team 4 och 5, i svenska, SO och engelska. Just nu är jag dock ute på ett årsuppdrag för att hjälpa till med implementeringen av ett nytt pedagogiskt arbetssätt inom koncernen jag arbetar i.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– De digitala verktyg vi jobbar med dagligdags kompletterar min undervisning, den breddar kompetensen och möjligheten för alla elever att utvecklas till sitt fulla potential. Vi lyssnar, tittar, läser, utforskar, granskar, utvärderar och reflekterar varje dag, varje lektion. Alla individer i mitt klassrum ska också få möjlighet att lära sig hur hen lär sig bäst, och vilka digitala redskap som kan underlätta lärandet. Där är vi pedagoger jätteviktiga och vi behöver tydligt leda och visa vad som är relevant och vilka digitala verktyg som kan stärka kompetensen hos varje enskild individ i den undervisning vi bedriver.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
–Pandemin har breddat min kompetens och spetsat till min undervisning något. Insikten i hur viktig en tydlig struktur är och hur man får till den digitalt på allra bästa sätt är något jag tar med mig efter stunder av distansundervisning. Det jag även upptäckte då var att jag fick lättare att stötta de elever som annars kanske inte räcker upp handen och ber om hjälp. Det var lättare med en chatt. Det bär jag med mig och försöker numera se till så att detta fungerar bra även i mitt ”vanliga” klassrum.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– För några år sedan gjorde vi en konkret plan för vad man i digitaliseringen ville att eleverna ska få lära sig i de olika stadierna. Jag tror det är viktigt att att ha en tydlig strategi så att alla vet vilka ramar som gäller. Då blir det lite lättare att förhålla sig till det digitala som så ofta känns så stort och främmande för många. Sedan har jag under många år haft kontinuerliga workshops med mina kollegor, främst gällande skolplattformar men även att försöka lärsprida goda exempel och verktyg. Jag tror det är ganska vanligt, att någon som vågar prova får visa de andra att det inte är så farligt inte heller särskilt svårt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag börjar varje lektion med en tydlig struktur med bildstöd från Widgit Online där varje delmoment i lektionen syns. Jag klipper ihop bildstöden digitalt och visar med hjälp av Classroomscreen, där även stöd för tid och andra viktiga symboler finns. Där har vi även alltid klipp från Youtube som kompletterar bildstöd eller syfte med lektionen. Dessa verktyg använder jag alltså för att kunna förtydliga och förstärka och differentiera undervisningen. Skulle heller inte kunna leva utan ILT som vi använder frekvent, inte heller Padlet, Kahoot, och det digitala klassrum där jag alltid bygger all övrig struktur (tidigare Google Classroom, Infomentor och Teams men just nu Canvas.) Favoritverktyget just nu är även talsyntesen på Word Online och den funktion som gör att eleverna kan lyssna på sina skrivna texter i Word.